• Process Planner / Climate Equipment Engineer

   

  Hybrid position, based in The Hague (NL)

 • You offer the growers using our greenhouses the tools to grow world-class plants at 5 times less energy with zero carbon emissions

   

  The Company

  Challenges, sustainability and independence

   

  BBBLS is an innovative fast growing company based at ImpactCity the Hague that offers the team a fun working environment, flexible working hours and a voice in the future of the company. We are a technology company that enables a modern agricultural revolution with a high sustainability impact:

   

  • We believe that we can feed a growing global population with huge energy savings and zero carbon emissions

   

  • Our climate control technology is based on a double wall construction filled with soap bubbles, allowing for acclimatisation of the system through a manageable, eco-friendly material. The soap provides excellent insulation and an adjustable PAR light exposure.

   

  • Your goal is to create the desired growing climate, accounting for external factors and seasonality to provide the most favourable growing conditions in our greenhouses

  The Position

  The remuneration we offer is a combination of a competitive salary and stock:

   

  • We offer a fun working environment at ImpactCity and are part of YES!Delft (the Leading Tech Incubator in Europe) and HortiHeroes
  • We provide a highly challenging technological environment that requires hard work, a creative spirit, curiosity, invention and lots of hard core engineering
  • Our fast growth allows you to travel/work at project destinations, develop yourself over time and continue to grow with the company in a direction that suits you best

  Requirements

  • Proven working experience in designing and detailing climate control systems in horticultural and/or industrial buildings
  • Minimum of 3 years working experience
  • You have a valid working permit for The Netherlands
  • Bachelor of Science or proven working experience on that level
  • Ability to design and detail climate equipment in 3D CAD drawing systems; preferably Inventor or AutoCAD
  • Good communication in English on a professional working level; both verbal and in writing
  • Taking initiative while working in a less structured environment and not being bothered by ‘this is not my job’

  Responsibilities

  • Industrial design, installation, operation, and performance of the climate control system as defined on project basis
  • Control, process flow, and instrumentation setup
  • Preparing design documentation in Autodesk software
  • Optimise designs to achieve the lowest possible quantaties of material and consequently costs, without compromising on quality and project requirements
  • Coordinate piping installations done by our subcontractors
  • Selection of equipment, suppliers, and the technical management of those suppliers
  • Maintaining bills of material
  • Setting up standard solutions for the company

  The Location

  The Hague is a green city next to the North Sea, and in the middle of the Randstad. Being the seat of government it has a unique international vibe and it provides a wealth of different restaurants and bars. Connected to the world-class technical university of Delft and next to the innovative greenhouse industry of the Westland, we are located in the Apollo 14 startup hub in the Binckhorst; a former industrial area now home to many innovative companies.

  Why Should You Apply?

  If you want to make a difference and become a part of our modern agricultural revolution with high sustainability impact. We can feed a growing global population with dramatic energy savings and zero carbon emissions.  Join our dynamic team in a fun working environment to make that difference.

   

  We look forward to hear from you. Please send us your resume accompanied by an introduction letter via jobs@bbbls.net and we’ll respond within a week. Stay healthy!

 • Werkvoorbereider / Ontwerper Klimaat Installaties

   

  Het Bedrijf

  Uitdagend, duurzaam en onafhankelijk

   

  BBBLS is een innovatief snelgroeiend bedrijf en is gevestigd bij ImpactCity in Den Haag. Wij bieden ons team een boeiende werkomgeving, flexibele uren en invloed op de toekomst van het bedrijf. Wij zijn een agri-tech startup en werken aan een revolutie in de glastuinbouw met een grote impact op het gebied van duurzaamheid:

   

  • Wij zijn ervan overtuigd dat we de groeiende wereldbevolking kunnen voeden terwijl we een enorme hoeveelheid energie besparen en CO2 neutraal opereren

   

  • Onze technologie is gebaseerd op het gebruik van een dubbele (holle) wand die gevuld kan worden met zeepbellen. We controleren de teeltcondities met een flexible systeem, waarbij de zeepbellen een zeer hoge isolatiewaarde en een instelbare PAR lichttransmissie bieden. 

   

  • Jouw doel is om onze klanten de ideale teeltcondities te bieden, in alle seizoenen en omstandigheden; zonder CO2 emissies

  De Positie

  Wij bieden een marktconform salaris met een eventuele bonus in aandelen:

   

  • Wij bieden een inspirende werkomgeving bij ImpactCity in Den Haag en zijn onderdeel van Yes!Delft (de belangstijke tech-incubator van Europa) en HortiHeroes
  • Wij bieden een zeer uitdagende technische werkomgeving, waar hard werken, een creatieve geest, nieuwsgierigheid, inventiviteit en heel veel engineering worden verwacht
  • Door onze snelle groei kan je werken en reizen naar boeiende projectlocaties, jezelf verder ontwikkelen en verder groeien met het bedrijf in een richting die jou motiveert en interesseert

  Vereisten

  • Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen en detailleren van klimaat installaties in de glastuinbouw en/of industrieele gebouwen
  • Minimaal 3 jaar werkervaring
  • Bachelor of Science of aantoonbare werkervaring op dat niveau
  • Ervaring met het detailleren van klimaatinstallaties in 3D CAD systemen; bij voorkeur Inventor of AutoCAD
  • Goede communicatievaardigheden in het Engels op professioneel niveau; zowel mondeling als schriftelijk
  • Initiatiefrijk in een minder gestructereerde omgeving en niet gehinderd door "dit is niet mijn probleem" gedrag

  Verantwoordelijkheden

  • Industrieel ontwerp en installatie begeleiding van de klimaatsystemen in onze projecten
  • Process-layout, process-ontwerp, controle- en instrumentatie flow
  • Voorbereiden van ontwerpdocumentatie in Autodesk software
  • Optimaliseren van ontwerpen met de kleinste hoeveelheid materiaal en daardoor kosten, zonder daarbij af te doen aan kwaliteit en project vereisten
  • Coordineren van de leiding installaites door onze subcontractors
  • Selecteren van installaties en leveranciers; technisch management van de leveranciers
  • Het bijhouden van stuklijsten
  • Creëren van standaarden voor het bedrijf

  Vestiging

  Den Haag is een groene stad grenzend aan de Noordzee en middenin de Randstad. Het biedt een unieke internationale sfeer met een ruime selectie aan bars, restaurants en talloze mogelijkheden voor ontspanning. Door onze hechte band met de TU Delft, de korte reisafstand tot de glastuinbouw in het Westland en ons kantoor in Apollo14 op de Binckhorst bieden we een dynamische en jonge werkomgeving.

  Waarom Zou Jij Solliciteren?

  Je wilt het verschil maken en een onderdeel zijn van een revolutie in de glastuinbouw met een hoge duurzaamheidsimpact. Je wilt een bijdrage leveren aan het wereld-voedselprobleem met een enorme energiebesparing en geen CO2 emissies. Je wilt deel uitmaken van ons dynamische team en de boeiende werkomgeving. 

   

  We horen graag van je. Stuur ons je CV en motivatiebrief via jobs@bbbls.net en wij reageren binnen een week. Blijf gezond!

 • Contact Us

  Do you want to be a part of the next chapter of BBBLS? Please get in touch!